Software Due Diligence

Weten waarin je investeert

IMG_9717.jpg (1)

Wie investeert in een bedrijf of overname wil zeker weten dat alles in orde is bij die partij. Ook qua software natuurlijk. Of beter gezegd, juist qua software.

Meer en meer wordt de waarde van een software gedreven bedrijf bepaald door haar systemen. Helpt deze software om jouw strategie te verwezenlijken of ontvouwt het zich als een verlieslatend zorgenkindje?

Je wilt verantwoorde risico's nemen, slim investeren en snel doorpakken. Hierbij zijn een scherpe blik en grondige analyse cruciaal. Je moet de techniek doorgronden en optimaal inzetten om jouw strategie te verwezenlijken. Wij hebben deze kennis en kwaliteiten aan boord. En maken gebruik van unieke, door ons ontwikkelde, Software Due Diligence tooling.

Met onze Software Due Diligence analyse onderzoeken wij het bezit van intellectueel eigendom, de onderhoudbaarheid (en dus aanpasbaarheid) en de veiligheid van software. Op dit moment gebeurt dat niet als onderdeel van de IT due diligence.


Drie potentiële risico's

Je hebt interesse in een bedrijf met een veelbelovende marktpositie mede dankzij haar software. Een organisatie die software inzet om te winnen, om zich te onderscheiden van de concurrentie.

Voordat je overgaat tot overname van het begeerde bedrijf, is het van essentieel belang dat je drie risico's vaststelt:

  1. Is het intellectueel eigendom van de software, het auteursrecht, daadwerkelijk in handen van het begeerde bedrijf?
  2. Kunnen de plannen, na overname, gerealiseerd worden dankzij aanpassingen en aanvullingen op de beschikbare software?
  3. Beschikt het bedrijf over adequaat beveiligde software die bestand is tegen potentiële incidenten in de (nabije) toekomst?

Wij maken dit direct duidelijk dankzij onze Software Due Diligence tooling en analyse. Uiteindelijk draait het allemaal om de kwaliteit van de software. Het element waar de markt van vandaag en morgen gewonnen of verloren wordt.

Onverantwoord om bedrijven te kopen zonder diep onder de motorkap te kijken.

— Marcel Kannekens, Partner at PARK Corporate Finance

Software Due Diligence tooling

Wij voeren een onderzoek uit voor de koper, maar ook voor de verkoper, op de betreffende software. We gebruiken speciale, door ons ontworpen tooling om de kwaliteitsattributen te beoordelen die in de ISO-norm (ISO/IEC 25010: 2011 - een objectieve en internationaal erkende norm) beschreven zijn.

We duiken in de broncode en geven uitsluitsel over de onderhoudbaarheid, overdraagbaarheid, veiligheid en economische risico's. Daarnaast krijg je duidelijkheid over de schaalbaarheid van de software (een systeem geschikt voor 100 gebruikers is namelijk niet automatisch geschikt voor 1000 gebruikers) en we beoordelen de "bijna-af" software, oftewel de software die nog getest en productie-klaar gemaakt moet worden.


Toegevoegde waarde

Er wordt niet alleen ingezoomd op de potentiële risico’s. Je krijgt dankzij het onderzoek een belangrijke indicatie van de betrouwbaarheid en waarde van de software. Deze bevestiging geeft alle partijen vertrouwen in de software, in elkaar en in de gewenste investering.

Daarnaast kan er door verschillende systemen op dezelfde manier te onderzoeken een goede vergelijking worden gemaakt en daarmee een keuze op welk van de systemen verder te gaan (bijvoorbeeld bij integratie).


Software Due Diligence

Onze aanpak? Lees hier meer over het proces


Software Due Diligence

Marco bespreekt het graag met je