Zorg en zorgverzekeraars

Trends
Het politieke bestel in Nederland houdt zich intensief bezig met de zorg. De verkiezingsuitslag kleurt regelmatig hoe de zorgwet eruit komt te zien. Het gevolg is een opeenvolging van wetswijzigingen waar spelers in de zorgsector zich op aan moeten passen. Als samenleving zijn we het over één ding eens: zorg moet voor iedereen beschikbaar zijn. Om dit betaalbaar te maken en houden vraagt zich een andere manier van werken.

Informatie zoals doorverwijzingen of declaraties moeten we op een eenvoudige manier delen tussen de betrokken partijen. Het is daarnaast geen nieuws meer dat de patiënt steeds mondiger wordt. In zijn of haar relatie met de zorgverzekeraar verwacht hij of zij ook snellere en een betere - en dus digitale - informatievoorziening.

Continu veranderen
Het betaalbaar houden van zorg betekent dat de kosten teruggebracht moeten worden. Zorg moet slimmer. De systemen waarmee zorg en zorgverzekeraars werken, zijn echter (nog) niet ingericht op eenduidige informatieverstrekking. Bovendien staat de informatie die nodig is op verschillende systemen. De continu veranderende wetgeving vereist dat deze systemen snel aangepast moeten kunnen worden.

De noodzakelijke kostenverlaging vraagt om een efficiënte inzet van automatisering om informatiedeling tussen ketenpartners mogelijk te maken. De klant vraagt om een gerichtere en gebruikersvriendelijke ‘mijn-omgeving’ waar hij of zij zelf invloed kan uitoefenen op zorg en –verzekeringen.

Toekomst
De digitale samenwerking met ketenpartners neemt verder toe. Nieuwe apps leiden tot een verbeterde zorg en een hogere effectiviteit van CARE en CURE maar ook tot snellere klantcommunicatie. Om klanten op alle apparaten een goedwerkende ‘mijn-omgeving’ te bieden, dienen systemen responsive te zijn zodat de webpagina of -portal zich aanpast aan het apparaat waarmee de klant werkt.

Betabit helpt spelers in de zorgbranche om met automatisering de antwoorden voor de veranderende markt te formuleren.