Betatalks the podcast

4. The promise of Blazor and the benefits of sharing source code - with Jeff Fritz

We praten met Jeff Fritz die zich richt op het opleiden van de Microsoft tech gemeenschap. We duiken in de veelbelovende mogelijkheden van Blazor en een hybride aanpak. Hoe Blazor als progressieve webapplicatie een echt krachtig idee is, om snellere en efficiëntere applicaties te bouwen die overal werken. We praten over de positieve verandering in openheid en transparantie bij Microsoft. Het delen van broncode en previews, het creëren van meer en meer content. En hoe dit tot veel positieve resultaten heeft geleid - pull requests, bug reports, en feedback van de community - maar hoe ga je om met negativiteit en trollen? Verder hebben we het over .NET Conf, virtuele evenementen, het waarderen van kijkers, het beter doen voor de volgende generatie en waar komt de regenboogbaard vandaan?

Over deze aflevering, en Jeff in het bijzonder: je kan @csharpfritz vinden op Twitter, hem live zien coderen op Twitch, of zijn website jeffreyfritz.com bezoeken. Daar vind je meer content over zijn KlipTok project, een Blazor-applicatie op enterprise-schaal.

Meer info over Blazor: zie Build client web apps with C# en  Blazor Tutorial- Build your first Blazor app.

Over Betatalks: bekijk onze video's en praat mee op ons Betatalks Discord kanaal


Terug naar het overzicht van alle podcasts