Betatalks the podcast

49. Using Azure Container Apps, KEDA, Infrastructure as Code and ARM - with Eduard Keilholz

In deze aflevering praten we met Eduard Keilholz. Hij is een Cloud Solution Architect en een Microsoft Azure MVP, die zich vooral richt op C# en Azure, en een sterke affiniteit heeft met Angular. We praten over hoe je een Microsoft MVP wordt en het belang van intrinsieke motivatie om kennis te delen. We bespreken hoe mensen bang zijn om te falen, maar je nooit bang moet zijn om te falen; welke kennis je ook deelt er is altijd iemand voor wie het waardevol is. Vervolgens praten we over een demo en polling app die hij gebruikt in zijn lezingen, en hoe hij die heeft gemaakt met behulp van microservices en Azure Container Apps. Container Apps is een nieuwe dienst die het midden houdt tussen Container Instances enerzijds en Azure Kubernetes Service anderzijds. Eduard legt uit waarom hij denkt dat deze Azure Container Apps zo geweldig zijn. En we duiken meer in KEDA, Kubernetes en Event-Driven Autoscaling. Verder bespreken we ‘Infrastructure as Code’. Een onderwerp waar Eduard zelfs een boek over heeft geschreven. Hij gelooft dat als je zegt dat je aan DevOps doet, maar je doet geen Infrastructure as Code, je niet echt aan DevOps doet. We praten over de vele opties die je hebt om Infrastructure as Code te doen. In zijn boek richt hij zich op alles wat te maken heeft met ARM, Azure Resource Manager, en de functies, het gebruik en de voordelen ervan. En we sluiten af met wat advies over Bicep.

Over deze aflevering en Eduard Keilholz in het bijzonder: je kunt @ed_dotnet vinden op Twitter & GitHub. Check zijn blogs op zijn website. En, je kan hier zijn boek: Infrastructure as code, vinden  op GitHub en hier kan je hem bestellen.

Over Betatalks: bekijk onze video's en praat mee op ons Betatalks Discord kanaal


Terug naar het overzicht van alle podcasts