Betatalks the podcast

61. Beyond the code: Exploring the world of software due diligence - with Ferenc Németh

In deze aflevering praten we met Ferenc Németh, senior consulting architect bij YieldDD Software Due Diligence. Met zijn decennialange ervaring helpt hij nu bedrijven de juiste strategische keuzes te maken door software due diligence, software assessments en security assessments uit te voeren. We praten over hoe je softwarekwaliteit op de juiste manier beoordeelt en dit vertaalt naar strategische adviezen. Ferenc vertelt hoe YieldDD verder gaat dan geautomatiseerde tools, en inzicht en interpretatie biedt, zodat klanten alle aspecten van de software volledig begrijpen en onnodige risico's kunnen elimineren. Hun diensten zijn gewild bij fusies, overnames en cloud transities. Hij benadrukt hoe belangrijk het is om de bredere context in overweging te nemen bij het evalueren van software. En we duiken in het belang van het uitvoeren van security assessments en het testen van datakwaliteit, evenals overwegingen rondom security en AI bij softwareontwikkeling. Ferenc moedigt bedrijven aan om te overwegen niet-kritieke onderdelen van hun software Open Source te maken om de kwaliteit te verbeteren. We bespreken de balans tussen technische en zakelijke eisen om tot betere code en software te komen. En we gaan in op de rol van AI-tools bij het coderen.

Over deze aflevering, en Ferenc Németh in het bijzonder: je kunt Ferenc vinden op LinkedIn en bezoek de website van YieldDD en kom nog meer te weten over Software Due Diligence.

Over Betatalks: bekijk onze video's en praat mee op ons Betatalks Discord kanaal


Terug naar het overzicht van alle podcasts