Betatalks the podcast

81. From APIs to natural language: The democratization of AI - with Henk Boelman

In deze aflevering praten we met Henk Boelman, een senior cloud advocate bij Microsoft. We bespreken recente ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie. Henk legt uit hoe modellen zoals GPT AI toegankelijker hebben gemaakt via natuurlijke taalinterfaces. We duiken in de snelle vooruitgang van het veld en voorspellen mogelijkheden in multi-modale input en conversatie. We bespreken of speciale diensten onafhankelijk zullen evolueren of zullen worden vervangen door algemene modellen. Het testen en monitoren van ingezette AI is cruciaal en we onderzoeken de behoefte aan meer professionals op dit gebied. Tot slot stellen we ethische kwesties aan de orde rond het begrijpen van AI beslissingen.

Over deze aflevering en Henk Boelman in het bijzonder: Je kan Henk vinden op X @hboelman en GitHub. Bekijk zijn website hier. En vergeet niet om de 'AI community day' te checken op 14 mei 2024 in De Fabrique in Utrecht.

Over Betatalks: bekijk onze video's en praat mee op ons Betatalks Discord kanaal


Terug naar het overzicht van alle podcasts