Betatalks the podcast

84. Comparing Terraform, Pulumi and Bicep: Infrastructure as code - with Sam Cogan

In deze aflevering praten we met Sam Cogan, een Solution Architect van Willis Towers Watson. We bespreken infrastructure as code en cloudautomatisering. Sam deelt zijn visie op tools als Terraform, Pulumi en Bicep - en legt uit waarom hij de voorkeur geeft aan de mogelijkheid van Pulumi om programmeertalen te gebruiken. We duiken ook in onderwerpen als het vereenvoudigen van containerbeheer met Azure Container Apps, de veranderende staat van cloudimplementaties en DevOps, en best practices voor het veilig automatiseren van infrastructuur. Naast de technische discussies leren we over Sam's werk om grootschalige risicoanalyseprojecten in de cloud mogelijk te maken.

Over deze aflevering en Sam Cogan in het bijzonder: Je kan Sam vinden op X @samcogan en GitHub. Bekijk ook zijn website waar je meer over hem kan vinden en zijn video's op kan bekijken.

Over Betatalks: bekijk onze video's


Terug naar het overzicht van alle podcasts