Azure Static Web Apps & Blazor Web Assembly

Betatalks #43

In de 43ste aflevering hebben Rick & Gerben het over Azure Static Web Apps. Ze werken met een API-back-end en een Blazor Web Assembly-front-end om enkele configuratieopties voor Azure Static Web Apps te laten zien.


Terug naar het overzicht van alle Betatalks