Getting started with GitOps using ArgoCD and how it compares to DevOps

Betatalks #61

In deze aflevering van Betatalks praten Jelle en Gerben over GitOps met ArgoCD. We leggen uit wat GitOps is, wat je ermee kan bereiken, en hoe het zich verhoudt tot DevOps. GitOps is meer een techniek met een declaratieve benadering, terwijl DevOps een complete manier van werken inhoudt. We laten je zien hoe je werkt met GitOps. Ook gaan we dieper in op welke tools je kunt gebruiken.

Voor meer informatie over GitOps en ArgoCD bekijk:


Terug naar het overzicht van alle Betatalks