Azure Containers Apps in combination with Dapr

Betatalks #72

In deze Betatalks aflevering praten Gerben & Jelle over Dapr en hoe het perfect samengaat met Azure Container Apps. Ze laten zien hoe cool het is om Dapr te gebruiken in Azure container Apps. Ze leggen uit wat een container App is, en wat Dapr biedt. Azure Container Apps zijn een manier om microservices te draaien in een serverloze omgeving. Dapr biedt meerdere API's voor je microservice om dingen te doen die je normaal gesproken zelf zou moeten programmeren of maken. Gerben & Jelle zullen uitleggen hoe je alles kunt combineren in een container. Daarna geven ze een demo waarin ze je leren hoe je Dapr inricht met App Containers.


Terug naar het overzicht van alle Betatalks