Developing AI and developing with AI: a discussion on hype and potential

Betatalks #84

Gerben en Jelle bespreken wat er het afgelopen jaar allemaal is gebeurd in de wereld van AI, specifiek gericht op generatieve AI. Is AI een hype, of gaat het de manier veranderen waarop mensen - en met name softwareontwikkelaars - leven en werken? Gerben en Jelle proberen de toekomst te voorspellen door in het verleden te kijken en generatieve AI te vergelijken met andere grote verschuivingen in de computergeschiedenis.


Terug naar het overzicht van alle Betatalks