Running isolated integration tests with Testcontainers

Betatalks #86

Max en Oscar bespreken het gebruik van Testcontainers om integratietests uit te voeren binnen geïsoleerde Docker omgevingen. Dit voorkomt testinterferentie en maakt sneller parallel testen mogelijk. Max demonstreert het bouwen van Docker-images voor een API en database. Deze Docker-images worden vervolgens gebruikt binnen integratietests die gecontaineriseerde versies van de applicatie starten en stoppen voor elke afzonderlijke test die via Testcontainers wordt uitgevoerd.


Terug naar het overzicht van alle Betatalks