.NET Essentials - Logging in .NET (Part 1)

Betatalks #95

Steven en Gerben praten in deze tweedelige aflevering over logging in .NET. In dit eerste deel laten ze zien hoe je Microsofts Logging Extensions kunt gebruiken in een demo ASP.NET Core-project met minimale API's in C# 8. Ze praten over logging fundamentals met behulp van gestructureerde berichten en het LoggerMessage attribuut, het gebruik van log eigenschappen om logging aan te passen, en het negeren van eigenschappen om veiligheidsredenen. Ze leggen Tag Providers uit als een manier om logging functionaliteit te scheiden van business entiteiten. Steven benadrukt dat het belangrijk is om zaken als logging te scheiden van domeinmodellen.

Voor meer informatie bekijk:


Terug naar het overzicht van alle Betatalks