.NET Essentials: Logging in .NET (Part 2)

Betatalks #96

Steven en Gerben praten over logging in .NET deel 2. In dit tweede deel bespreken ze het loggen en redigeren van gevoelige gegevens in .NET Core-applicaties. Ze demonstreren hoe je Microsofts ingebouwde logboekfuncties kunt gebruiken om privégegevens te redigeren met redactiesets en coderingssleutels. Ze laten ook zien hoe je aangepaste gegevensclassificeerders en aangepaste redactoren kunt maken om gegevens naar behoefte te redigeren. Daarnaast behandelen ze het verrijken van logberichten met metadata met behulp van enrichers. Ze demonstreren het implementeren van statische en dynamische verrijkers. Tot slot bespreken ze best practices zoals het vermijden van zware verwerking in verrijkers, het veilig opslaan van encryptiesleutels en het inschakelen van redactieregels tijdens het instellen van logging.


Terug naar het overzicht van alle Betatalks