An introduction to software testing types

Betatalks #99

Bram en Jelle praten over test types. Ze bespreken de verschillende soorten softwaretesten en hoe je deze effectief kunt prioriteren en hoe je de juiste teststrategie kiest voor de ontwikkelingsbehoeften. Ze introduceren het concept van de testpiramide, die tests categoriseert in lagen van unit tests aan de basis tot handmatig testen aan de top. Ze leggen uit dat unit tests het grootste deel van het testen zouden moeten uitmaken vanwege hun automatisering, terwijl handmatig testen meer tijd en middelen vergt en daarom tot een minimum moet worden beperkt. Handmatig testen wordt gebruikt voordat er tests worden geautomatiseerd als er voor het eerst een nieuwe functie wordt ontwikkeld. Ze bespreken hun verschillende benaderingen, waarbij Jelle (Softwareontwikkelaar) zich in eerste instantie richt op unit tests en Bram (Quality Assurance engineer) op handmatig testen. Ze zijn het eens over het belang van gemeenschappelijke definities voor testtypen binnen een team om effectieve planning en discussie te vergemakkelijken.


Terug naar het overzicht van alle Betatalks