WAZUG bijeenkomst 54

Bij Betabit Rotterdam

WAZUG Bijeenkomst 54 Betabit

Donderdag 21 februari 2019 vond de 54e bijeenkomst van de Nederlandse Azure User Group plaats. Met twee uitdagende sessies, een mooie opkomst en een fijne sfeer, was het een uiterst geslaagde avond.


Sessie 1: Kristof Rennen (Microsoft)

'Architecting Autonomous Driving Solutions on Azure'

We zien het al jarenlang in films voorbij komen, auto's die zelfstandig rijden zonder enige menselijke tussenkomst of interactie. Wat als toekomstmuziek klonk, wordt nu daadwerkelijk in de praktijk gebracht door alle autofabrikanten. Hun ultieme doel is het ontwikkelen van een volledig, level 5, autonoom rijdende auto. Er is nog een lange weg te gaan, maar het technologische fundament wordt op dit moment gelegd.

Om een level 5 zelfrijdende auto de weg op te krijgen, moeten er enorme data sets verwerkt en geanalyseerd worden. Opnieuw en opnieuw. Dit validatieproces is zeer lang en duur vanwege de strikte voorwaarden die er gesteld worden door de industrie. Het doel is helder, creëer een auto die beter presteert dan een mens ... maar is dat mogelijk?

Kristof heeft dit onderwerp vanuit de business kant behandeld. Wat zijn de 5 levels van autonoom rijden? Hoe ver zijn we inmiddels? En wat zijn de (wettelijke) voorwaarden waaraan moet worden voldaan? Daarnaast zijn de uitdagingen en problemen die nog overwonnen moeten worden helder uiteengezet. Het grootste gedeelte van de sessie had betrekking op de architectuur kant van de technologische ontwikkelen.


Sessie 2: Betabitter Rick

'Securing an Azure Function REST API with Azure Active Directory'

Met behulp van Azure Functions kun je vrij eenvoudig een REST API implementeren. Met Azure Active Directory is het niet moeilijk om een applicatie te beveiligen. En Angular stelt je in staat om uitvoerige front-ends te ontwikkelen. Maar hoe pak je het aan als je deze drie wil combineren? 

Rick heeft in zijn sessie laten zien hoe je een met Azure Functions geïmplementeerde REST API kan beveiligen door het gebruik van Azure Active Directory, en hoe je deze API gebruikt voor een Angular front-end.

Hier vind je zijn slides.


Vragen? Iris helpt je graag verder


Contact


Betabit vacatures
Kom jij bij ons werken?