BetaKids

Een initiatief van Betabit om kinderen op school te leren programmeren. Kinderen vinden dat namelijk hartstikke leuk.


Kinderen komen van oudsher op scholen in aanraking met computers en software op een manier die ver weg staat van hun interesses en waarden – technische details krijgen veel meer aandacht dan creatieve mogelijkheden. Er zijn vele nieuwe mogelijkheden ontwikkeld om het anders te doen en vele scholen staan te popelen om dit op te pakken. Maar hoe? 

De kunst is om de eerste meters te maken. Wij helpen scholen door ze te laten ervaren dat ze het zelf ook kunnen. We blijven vervolgens als een soort ‘achterwacht’ beschikbaar voor deelnemende docenten. 

Betakids5.png

Kinderen vinden het heel leuk om te programmeren. Het voelt als één groot spel en ondertussen leren ze een hoop vaardigheden. Een echte aanrader om in de klas te doen!

— Daniëlle, leerkracht groep 6

Lesmateriaal

Welke omgeving is een goed startpunt voor jonge kinderen om te gaan programmeren? En om in groepsverband les in te geven? Wij hanteren daarvoor de volgende criteria:

Is privacy van de kinderen gewaarborgd?
Is installatie van software nodig?
Wat zijn de minimale systeemeisen?
Is er een curriculum?
Zijn er videotutorials?
Is het Nederlandstalig?
Zijn er kosten aan verbonden?

We hebben meerdere alternatieven uitvoerig onderzocht, waaronder Lego Mindstorms, Kodu, Scratch, Lego WeDo en Code.org. Code.org heeft onze voorkeur voor het geven van lessen op lagere scholen.


Code.org is goed te begrijpen door kinderen vanaf een jaar of 9 die goed kunnen lezen en schrijven. Binnen die leeftijdscategorie is het daarom onze standaardomgeving voor de groepslessen die we op scholen geven. De andere omgevingen hebben echter zeker ook hun specifieke voordelen en specifieke leeftijdscategorieën waar ze geschikt voor zijn. Het is nuttig hier kennis van te nemen. 

Lees hier meer over alle alternatieven
Betakids2.jpg

Doelstelling & uitgangspunten

We ondersteunen scholen, docenten en klassen met onze kennis van het softwareontwikkelvak en enthousiasme voor programmeren. We doen dit door op lagere scholen introductielessen met Code.org te organiseren voor groepen kinderen. Dit doen wij altijd samen met enthousiaste docenten en ouders. Het is ons doel om onze ervaring en kennis die we daarmee opdoen te bundelen en te verspreiden, en als achterwacht en vraagbaak te fungeren voor de deelnemende scholen.

Onze uitgangspunten hierbij:

  1. Kinderen zijn nooit te jong om te leren programmeren. Kinderen vinden het namelijk hartstikke leuk! Begin er dus vooral vroeg mee.
  2. We maken gebruik van bestaand materiaal, want er is ruim voldoende voor handen.
  3. De computerinfrastructuur van minimaal 6 PC's, laptops of tablets moet aanwezig zijn op scholen. De apparaten zijn verbonden met het internet en beschikken over een geupdate browser.
  4. Docenten van de scholen of ouders van de kinderen participeren in de groepslessen.

Over BetaKids

Wij willen de scholen en docenten die serieus aan de slag willen met programmeren en creatief computergebruik in de klas ondersteunen met support en kennisdeling. We hopen hiermee ook de weg te vinden naar minder kansrijke kinderen en hen al jong enthousiast te maken voor creativiteit met computers. We denken dat dit hun latere kansen op de arbeidsmarkt zal verhogen.

Wij nemen dit initiatief vanuit maatschappelijke betrokkenheid en niet met commerciële doeleinden. De pedagogiek is het specialisme van scholen, maar soms zal een ondersteunend zetje door een ervaren softwaremaker ook hulp brengen. Dat leert onze ervaring. 

Betakids1.jpg

BetaKids

Interesse? Onze expert Jelle helpt je graag verder


Vraag?