Onze duurzaamheids-doelstelling

Een gezonde toekomst.

Onze Duurzaamheidsdoelstelling Betabit

CO2 neutraal in 2026

Bij Betabit zetten we ons in voor een klimaatneutrale wereld en nemen we onze verantwoordelijkheid serieus. Onze ambitie is om in 2026 met onze kantoren in Nederland CO2-neutraal te zijn. Dit is een uitdaging die onze huisvesting, onze mobiliteit en zelfs onze code omvat. 

Onze huidige CO2 footprint in ton per jaar:

Huidigecijfersklimaatneutraal 1

Wat hebben we tot nu toe gedaan? 

2020  
In 2020 hebben we in samenwerking met een externe partner een nulmeting uitgevoerd. Op deze pagina www.betabit.nl/co2 publiceren we halfjaarlijks onze metingen en delen we informatie over de voortgang van onze plannen. 

2021  
Ongeveer 85% van onze milieu-impact wordt bepaald door mobiliteit. We werken op afstand waar mogelijk, ook vanuit ons kantoor in Belgrado, maar we hechten veel waarde aan fysieke nabijheid van onze klanten, omdat dit cruciaal is voor het ontwikkelen van hoogwaardige software, iets wat onze klanten van ons vragen. 
 
In 2021 hebben we, mede dankzij de invloed van COVID-19, grote stappen gezet. Onder het motto 'Nieuwe Balans' hebben we nieuwe en duurzamere werk- en reisafspraken gemaakt met onze klanten, wat jaarlijks leidt tot een besparing van 78.000 kg CO2-uitstoot. 

2022  
De grootste winst valt te behalen in onze mobiliteit. Onze strategie omvat het elektrificeren van ons wagenpark en het vergroenen van de energiebronnen. Dit loopt in pas met de beweging rondom mobiliteit zoals ingezet door de Europese Commissie. Met de steeds groter wordende beschikbaarheid van betaalbare elektrische modellen en een groeiende laadinfrastructuur wordt dit steeds haalbaarder. 

In 2022 hebben we onze mobiliteitsregeling herzien en meerdere leasecategorieën beperkt tot elektrische auto's; het is niet langer mogelijk om benzineauto's binnen deze categorieën te leasen, en dieselauto's zijn volledig uitgesloten. Het aandeel elektrische auto's in ons wagenpark is de afgelopen 4 jaar gegroeid van 4% naar 48%. Deze groei stimuleren we en zal doorzetten.

CO2 uitstoot leasewagens:

Umbraco Visual Afmetingen (3) (750 × 450 Px) (9)

2023  
Onze huisvesting vertegenwoordigt ongeveer 15% van onze CO2 footprint. We hebben zes kantoren in Nederland en verschillende verhuurders met elk hun eigen duurzaamheidsbeleid. Onze langlopende contracten beperken ons in het stellen van nieuwe eisen aan de verhuurders. Met ons nieuwe hoofdkantoor in Rotterdam vanaf december 2023 zetten we een nieuwe stap in de juiste richting, maar CO2-neutrale huisvesting is nog niet haalbaar gebleken. Daarom hebben we besloten tot compensatie. 

In oktober 2023 hebben Betabit en ons zusterbedrijf YieldDD een overeenkomst gesloten met een van de grootste sportverenigingen van Nederland: Hockey Club Rotterdam (HCR). Samen hebben we de installatie van 300 zonnepanelen op het clubhuisdak mogelijk gemaakt, waarmee we de komende 5 jaar netto-teruggeleverde stroom van het net afnemen met Garanties van Oorsprong (GVO's). Dit zal naar verwachting zo’n 60.000 kWh of 60 GVO's per jaar opleveren. Hiermee compenseren wij in combinatie met ingekocht ‘groen gas’ naar verwachting 10% van onze jaarlijkse CO2 uitstoot. 

Verwachte CO2 compensatie dmv GVO's zonnecellen HC Rotterdam:

Umbraco Visual Afmetingen (3) (750 × 450 Px) (10)

Zie het persbericht van HCR

En verder 
We hebben nog heel wat te doen om CO2 neutraal te worden vanaf 2026, maar kunnen inmiddels wel zeggen dat we goed en met overtuiging onderweg zijn: we meten periodiek, onze data wordt betrouwbaarder en onze kennis over te nemen maatregelen neemt toe. Ingezet door de samenwerking met HCR zullen we ons de komende periode verder verdiepen in de GVO markt en mogelijkheden tot vergroening van ons elektrische wagenpark.  
 
Hou deze pagina in de gaten en heb je suggesties of ideeën? We staan altijd open voor input. Neem gerust contact met ons op via de onderstaande contactgegevens. 

Wij streven naar een eerlijke digitale wereld, wat voor ons ook synoniem staat aan een duurzame wereld. 


Microsoft Azure

Onze code draait op Microsoft Azure. Dit wil zeggen in de datacentra van Microsoft. Microsoft heeft een duidelijk uitgesproken klimaatdoelstelling: CO2 negatief vanaf 2030. Zodoende versterkt de doelstelling van Microsoft die van ons en andersom. De wind waait bij ons beiden dezelfde kant op.

Lees meer over de doelstellingen en plannen van Microsoft in 'Microsoft will be carbon negative in 2030' of bekijk onderstaande video:


Vragen? Luc helpt je graag verder


Contact