Inbeheername

Tijdens de inbeheername doorlopen we diverse stappen om uiteindelijk hoogwaardige service en de beste softwareontwikkeling voor jouw applicatie te kunnen bieden. Wij zorgen voor de juiste inrichting van omgevingen en processen, en de continue optimalisatie hiervan. Dit doen we o.a. met het Capabiliy Maturity Model.

Inbeheername Betabit

Voordat we actieve beheer en onderhoudstaken kunnen uitvoeren dient er een inbeheername fase te worden doorlopen. Deze fase kenmerkt zich door kennisoverdracht, de inventarisatie van de applicatie en documentatie, en het inrichten van de omgevingen en systemen. We maken concrete afspraken over de dienstverlening, onderlinge communicatie en continuïteit van de kwaliteit van jouw applicatie. Zodat jij weet wat je kunt verwachten en waar je aan toe bent.


Inventarisatie en inrichting

Aan het begin van de inbeheername vragen we je, zover aanwezig, diverse documenten aan te leveren en inzicht en toegang te bieden. Hebben we een cloud assessment uitgevoerd op jouw applicatie, dan nemen we die data hierin mee. Denk hierbij onder andere aan de volgende onderdelen:

  • Code en testdatabase.
  • Functionele/technische documentatie, systeemarchitectuur, developer en deployment manual, FAQ, changes en issues.
  • Licenties.
  • Anonimiseerscripts.
  • Rechten tot de acceptatie- en productieomgevingen.

Dit stelt ons in staat om de belangrijkste zaken, zoals OTAP en de servicedesk en -portal, in te richten. Vervolgens zorgen we voor aanvullende kennisoverdracht tijdens een functionele en technische sessie. De ontbrekende kennis zal worden opgenomen in de backlog; onderhoudstaken en verbeteringen. Deze aspecten, inclusief planning en begroting, stemmen we samen met jouw organisatie af.


Capability Maturity Model

Vervolgens kijken we hoe onze dienstverlening, de processen en jouw applicatie optimaal op elkaar afgestemd kunnen worden. Dit doen we met behulp van het Capability Maturity Model. Een framework om softwareontwikkeling, managementprocessen en applicaties te beoordelen en verbeteren. Er wordt onderscheid gemaakt tussen 5 levels, zoals te zien in de afbeelding. Ieder level geeft een indicatie van de mate van formaliteit en optimalisatie van processen. Lopend van het laagste niveau initial, waar er sprake is van chaotische, ad-hoc praktijken tot het hoogste niveau optimized, waar het ontwikkelproces als een geoliede machine loopt.

Inbeheername Capability Maturity Model Betabit

Continu meten en controleren

Al vanaf de inbeheername streven wij er naar om samen met de klant minstens te voldoen aan het vierde niveau measured. Dit doen we door gedetailleerd stil te staan bij de inrichting en uitvoering van de volgende aspecten:

  • Automation: o.a. OTAP-omgevingen, CI/CD, build en deployment automation, volledig geïntegreerde DevOps-tooling.
  • Samenwerking & communicatie: transparant, betrouwbaar en constructief.
  • Meting & duiding: knel- en verbeterpunten identificeren, uitgebreide rapport en analyse functionaliteiten.
  • Monitoring: o.a. continue executie van geavanceerde tests, zoals stress tests, gestructureerde prestatie- en kwaliteitsmetingen, volledig geautomatiseerde code en applicatie monitoring, incidentpreventie en geautomatiseerde verbetering. 
  • Audit trail: transparantie en inzicht in worklogs, incidenten, releases en security. 

Processen waar we na de inbeheername continu aandacht voor houden. Die gemeten, geduid en gecontroleerd worden.


Verfijnen en verbeteren

Idealiter acteren we samen met jouw organisatie en applicatie op het hoogste niveau, level 5, optimized. Waarbij het ontwikkelproces vlekkeloos en vlot verloopt, en we ons kunnen focussen op het verfijnen en verbeteren van de processen. Dit doen we op maat, op basis van jouw wensen. We bepalen KPI's en doelen specifiek gericht op de prestaties van jouw applicaties. Vervolgens gaan we hier op sturen en over rapporteren.

Wij zorgen voor continue verbetering zodat jij profiteert van ons proactief beheer en onderhoud, de beste service en een applicatie in topconditie.


Meer informatie over de inbeheername fase?

Vragen? Nick helpt je graag verder


Contact