Microsoft Azure Machine Learning

Pas Artificial Intelligence eenvoudig toe in jouw organisatie.

Microsoft Azure Machine Learning 2

Alles uit je data halen

Met jouw data en de kracht van Microsoft Azure zijn er eindeloos veel nieuwe mogelijkheden om jezelf te onderscheiden. Onze overtuiging is dat je met nieuwe slimme algoritmes verrassende antwoorden in jouw databronnen en systemen vindt. Onze analisten zorgen er voor dat jij alles uit jouw data haalt met Microsoft Machine Learning.


Artificial Intelligence in drie sprints

Wij combineren het beste van scrum met een duidelijk begin en een duidelijk eind. Onze aanpak bestaat uit drie iteraties waarin we met jou bouwen aan maximaal inzicht en werkende code.

Microsoft Azure Machine Learning Aanpak Betabit

Scope en inrichting

In een eerste samenwerking bepalen we samen wat de kaders zijn van de sprints. Welke data zijn mee te nemen in de iteraties? Bij welke vragen worden antwoorden gezocht? Welke delen van de organisatie doen mee en kunnen we bij de data? We richten voor jouw organisatie de Azure Machine Learning omgeving in.


Bewerken data

Data is cruciaal voor succes. Samen inventariseren we de beschikbare data en maken die toegankelijk in de Machine Learning ontwikkelomgeving. In afstemming met jouw organisatie verschonen, structureren en verrijken we de data.


Ontwikkelen model

Binnen Azure Machine Learning is een rijk arsenaal aan algoritmen en modellen beschikbaar om patronen en correlaties in data te vinden. Met de eerder geformuleerde vraagstelling als uitgangspunt richten we de best passende modellen in.


Valideren model

De ontwikkelde modellen toetsen we met extra data. Zijn de verbanden die de modellen ons geven uit de data ook logisch te verklaren door de betrokkenen uit de organisatie? Heeft het zin om de ingezette route verder te bewandelen? Met de organisatie stemmen we dit af.


Aansluiten model op applicatie

Machine Learning in Azure maakt ontsluiting naar andere systemen mogelijk met API's. Zo sluiten we het ontwikkelde en gevalideerde model aan op bestaande of nieuwe bedrijfsapplicaties.


Vragen? Sjoerd helpt je graag verder


Contact