Teststrategie Quickscan

Direct inzicht in verbeterpunten, kansen en vervolgstappen


Jouw quickscan

  • Snel en vrijblijvend
  • Onafhankelijk en objectief
  • Praktische aanbevelingen
  • Direct toepasbaar
  • Altijd de beste software opleveren
Teststrategie Quickscan 2

Betrouwbare, constant hoogwaardige software

Hoe goed is jouw software? Deze vraag kun je niet beantwoorden zonder te kijken naar je teststrategie. Want testen is een vak an sich, niet iets wat een developer er bij doet. Bovendien is het voor een developer lastig om objectief genoeg te kijken naar de kwaliteit van datgene wat hij of zij zelf gebouwd heeft. Regelmatig wordt de opgeleverde software daardoor onvoldoende getest, met schadelijke gevolgen. Een gebrek aan testfocus en -toewijding leidt vaak tot bugs in het eindproduct, gebrekkige kwaliteit, ontevreden gebruikers, meer belasting voor de supportmedewerkers en uiteindelijk verlies van klanten, productiviteit en omzet. Een succesvolle software-gedreven organisatie zorgt dat testen ingebed zit in haar ontwikkelprocessen.


Onafhankelijk en persoonlijk inzicht

Sluit de gekozen testaanpak aan bij de doelstellingen en de gewenste kwaliteit van de software? Past het bij het gekozen software ontwikkelproces? Wij brengen dit systematisch in kaart. Betabit helpt organisaties bij het optimaliseren van hun teststrategie. Dit begint met inzicht en overzicht. Wij nemen de aanwezige testplannen, -tools en -processen onder de loep en toetsen de kwaliteit. Met onze Teststrategie Quickscan bieden we je snel – binnen een week – en vrijblijvend een onafhankelijk en objectief overzicht van verbeterpunten en kansen. Geen dik rapport, maar een eerlijke, persoonlijke beoordeling met praktische aanbevelingen.


Quick wins - direct aan de slag

Met de resultaten, en onze persoonlijke toelichting, heb jij direct inzicht in de quick wins en wat er daarnaast voor nodig is om jouw doelstellingen op de lange termijn te verwezenlijken. Met onze Teststrategie Quickscan weet je waar je aan toe bent. Voorkom bugs, softwarefouten en verborgen verrassingen. Verhoog de kwaliteit van je softwareontwikkelproces en lever continu de beste software. Wij helpen je verder.


Meer informatie over onze Quickscan:

Teststrategie Quickscan
Vragen? Marjolein helpt je graag verder

Contact