Veilige en toekomst­bestendige software

Software moet draaien. Nu en in de toekomst. En het moet veilig zijn. Dat geldt in extra grote mate bij bedrijfskritische systemen. Dit stelt hoge eisen aan het ontwerp, de architectuur, technologie en aan de specialisten die de software ontwikkelen en onderhouden. Je moet dit meten. Wij zijn hierin gespecialiseerd met onze YieldDD diensten. 


Code kwaliteit

Uiteindelijk draait het allemaal om de kwaliteit van de software. Alleen daarmee kun je echt het verschil maken voor jouw klanten. Je moet weten of je de juiste onderdelen bouwt, of het schaalbaar is, en in welke mate de software aangepast, onderhouden, vervangen of uitgebreid kan worden. Wij zien vaak dat een goedlopende organisatie haar software niet of nauwelijks kan aanpassen of uitbreiden.

Daarnaast denken veel organisaties dat ze het intellectuele eigendom van hun software bezitten. Vaak is dat niet zo. Developers geven het onbewust en ongewild weg doordat zij stukjes open source software gebruiken. Wij bieden jou inzicht in de kwaliteit van de code.


Security

Niemand wil data verliezen. Wanneer gegevens op straat komen te liggen, leidt dat tot een enorm verlies van reputatie, van vertrouwen en mogelijk zelfs van klanten. In het ergste geval ga je failliet. Jouw software moet dus veilig zijn. Dat is het alleen als je er bij het ontwerp, de ontwikkeling en het testen voortdurend rekening mee houdt. Wij stellen daarom hoge eisen aan de software die ontwikkeld en onderzocht wordt.


Teamprocessen

Organisaties die veranderingen doorvoeren veronderstellen vaak dat developers de software naar een hoger niveau kunnen tillen. Dit is alles behalve vanzelfsprekend. Zitten de juiste specialisten in het team? En doen ze de juiste dingen?

Er zijn talloze scenario’s met elk andere gevolgen voor of eisen aan jouw ontwikkelteam. Wij bieden inzicht in de kwaliteit en prestaties van jouw team of teams, en zorgen voor de benodigde opleiding


Strategie

Een strategische business keuze heeft geregeld grote gevolgen voor de key software. Waarbij er vaak vanuit wordt gegaan dat succesvolle software moeiteloos gecombineerd kan worden met andere systemen of dat het uitgebreid kan worden met moderne technologieën, zoals Machine Learning. Ten onrechte. Het kost veel tijd, inspanning en geld om meerdere systemen te integreren. Als dit überhaupt mogelijk is. Wij doorgronden de software; of het de strategie in de weg staat en waar de kansen liggen.

Het is cruciaal dat je alle bovenstaande aspecten meet en duidt. Wij zijn hierin gespecialiseerd met onze YieldDD Software Due Diligence diensten.


Veilige en toekomstbestendige software
Onze services

Vragen? Marjolein helpt je graag verder


Contact